Podstawowa obsługa radia na przykładzie Baofenga UV-5R

Dodał Trzmiel dnia wt., 12/07/2016 - 12:15

1. Wstęp

Jak wiece dość często mamy problemy z poprawnym użytkowaniem tej radiostacji ręcznej. Mam nadzieję że poniższy skrótowy poradnik raz na zawsze rozwiąże przynajmniej te podstawowe problemy.
 

2. Podstawy pracy z radiem

  1. Zanim coś powiesz, ułóż sobie komunikat w głowie
  2. Nadawaj zwięźle
  3. Mów powoli ale płynnie
  4. Bądź chamem smiley unikaj zwrotów grzecznościowych - to zbędnie wydłuża komunikację
  5. Pamiętaj o poprawnej formie wywołania (najpierw znak wywoławczy adresata wiadomości, potem wywołującego)
  6. Zachowaj poprawne stosowanie zwrotów odbiór i bez odbioru
  7. Łączność powinna być nawiązywana na najniższej możliwej mocy
  8. Oddział powinien być zawsze na nasłuchu radiowym wskazanej częstotliwości
  9. Nazwy miejscowości, punkty charakterystyczne nigdy nie są podawane otwartym tekstem

Pamiętaj! Przeciwnik słucha zawsze i przechwytuje każdą transmisję

Radiostacje przenośne a w szczególności współczesne (w tym wspomniany UV-5R) mają gabaryty zapewniające poprawną komunikację na paśmie 70cm. Niestety z powodu kompaktowych rozmiarów brakuje im przeciwwagi dla anteny (kolokwialnie drugiej połówki anteny za którą robi płytka metalowa w radiu lub bateria). Teoretycznie częściowo ten problem rozwiązuje trzymanie radia w ręku, gdyż wtedy nasze ciało robi niejako za przeciwwagę. Lepszym a za razem skutecznym rozwiązaniem jest dorobienie tak zwanego Rat Tail'a o którym można poczytać tutaj: link

3. Opis menu (zaczerpnięty z publikacji Szymona SQ5OVK)
 

Menu 0: SQL
Poziom blokady szumu (squelch). Im większa wartość, tym wyższy próg
otwarcia blokady. Przy ustawieniu na zero, blokada szumów zostaje otwarta na
stałe. Nie działa wtedy przycisk CALL.
Menu 1: STEP
Krok syntezy częstotliwości co 2.5/5.0/6.25/10.0/12.5/25 kHz.
Menu 2: TXP
Moc nadawania. Wartość LOW to 1 wat, wartość HI to 4 waty.
Menu 3: SAVE
Aktywacja trybu oszczędzania, który polega na czasowym wyłączaniu
odbiornika (nie mylić ze squelchem). Można ustawić stosunek czasu aktywności
odbiornika do czasu jego wyłączenia. Dostępne są wartości od 1:1 do 1:4. Niestety
producent nie podaje, jaka jest podstawa czasowa tych proporcji. Przy ustawieniu
maksymalnych wartości trybu oszczędzania (poziom 3 i 4) należy się liczyć z tym,
że początek korespondencji może zostać ucięty. Ustawienie na OFF powoduje ciągłą
pracę odbiornika kosztem żywotności baterii.
Menu 4: VOX
Aktywacja nadawania głosem. Im większa ustawiona jest wartość, tym
wyższy poziom głośności jest wymagany do załączenia nadawania. Przy niskich
wartościach ustawienia VOX, może dojść do przypadkowego uruchomienia
nadajnika na skutek podmuchów czy uderzeń.
Menu 5: WM (wide/narrow)
Przełączanie szerokości kanału odbiorczego pomiędzy wartościami 12.5 kHz
(NARROW) a 25 kHz (WIDE). Pozwala to na zmniejszenie wpływu zakłóceń z
sąsiednich kanałów oraz na zwiększenie czułości (12.5kHz). W praktyce okazuje się,
że w UV-5R ta funkcja nie działa (przynajmniej w egzemplarzach z początku
produkcji).
Menu 6: ABR
Czas załączenia podświetlenia w zakresie od 1 do 5 sekund. Czas liczony jest
od ostatniego naciśnięcia klawisza lub otwarcia blokady szumu. Ustawienie na OFF
powoduje całkowitą dezaktywację podświetlenia wyświetlacza. Nie da się niestety
ustawiać podświetlenia na stałe.
Menu 7: TDR
Załączenie trybu dwu kanałowego. Po aktywacji TDR, radio odbiera
jednocześnie na częstotliwościach (kanałach) A i B. W zależności od ustawień TX-AB
(menu 34) różne jest zachowanie w przypadku nadawania (PTT) i przełączania
kanałów. Aktywna częstotliwość (kanał) sygnalizowana jest trójkątnym znacznikiem
po lewej stronie wyświetlacza.
Menu 8: BEEP
Załączanie dźwięku generowanego przy naciskaniu klawiszy.
Menu 9: TOT
Ustawianie ograniczenia czasu nadawania w zakresie od 15 do 600 sekund.
Na 10 sekund przed końcem ustawionego limitu zaczyna migać czerwona dioda
sygnalizacji nadawania.
Menu 10: R-DCS
Ustawianie cyfrowego tonu DCS blokady odbiornika. Blokada zostanie otwarta
dopiero przy odbiorze korespondencji nadawanej z ustawionym tonem DCS.
Naciśnięcie klawisza * powoduje załączenie skanowania tonu przy odbiorze.
Menu 11: R-CTS
Ustawianie tonu CTCSS blokady odbiornika. Blokada zostanie otwarta dopiero
przy odbiorze korespondencji nadawanej z ustawionym tonem CTCSS. Naciśnięcie
klawisza * powoduje załączenie skanowania tonu przy odbiorze.
Menu 12: T-DCS
Załączenie cyfrowego tonu DCS w trakcie nadawania. Umożliwia aktywację
odbiorników zablokowanych danym tonem.
Menu 13: T-CTS
Załączenie tonu CTCSS w trakcie nadawania. Umożliwia aktywację
odbiorników zablokowanych danym tonem, na przykład niektórych przemienników.
Menu 14: VOICE
Głosowe komunikaty o wciśniętych klawiszach (po angielsku, w niektórych
wersjach radia również po chińsku).
Menu 15: ANI
Wyświetlenie automatycznego numeru identyfikacyjnego ANI. Ustawienie
numeru oraz sposobu jego transmisji możliwe jest wyłącznie przy pomocy
komputera.
Menu 16: DTMFST
Ustawia, jak mają być słyszalne kody DTMF w głośniku radia. Ustawienie na
OFF powoduje całkowite wyciszenie sygnałów DTMF, ustawienie DT-ST powoduje
jedynie słyszalność ręcznie generowanych (z klawiatury) tonów DTMF, ustawienie
ANI-ST słyszalność generowanych tylko automatycznie, a ustawienie DT+ANI
powoduje słyszalność wszystkich generowanych tonów DTMF.
Menu 17: S-CODE
Wybór jednej z 15 grup tonów DTMF (do 5 cyfr) nadawanych zgodnie z
ustawieniami w menu 19. Grupy można zaprogramować jedynie przy pomocy
komputera.
Menu 18: SC-REV
Ustawienia zachowania się radia w przypadku natrafienia na transmisję w
trakcie skanowania. Ustawienie TO powoduje zatrzymanie się skanera przez 5
sekund na każdej znalezionej transmisji. Ustawienie CO powoduje zatrzymanie się
skanera do czasu zakończenia znalezionej transmisji. Ustawienie SE powoduje
wyłączenie trybu skanowania po znalezieniu transmisji.
Menu 19: PTT-ID
Ustawienie wysyłania S-Code na początku (BOT) lub na końcu (EOT)
nadawania. Możliwe jest również wysłanie S-Code zarówno na początku, jak i na
koniec nadawania (BOTH).
Menu 20: PTT-LT
(?) Opóźnienie w emisji S-Code, ustawiane w zakresie od 0 do 30 milisekund.
Menu 21: MDF-A
Wybór wyświetlanej informacji w trybie pracy kanałowej (pamięci) dla górnej
linijki A. Ustawienie CH wyświetla numer kanału, NAME wyświetla zaprogramowaną
nazwę kanału, FREQ wyświetla częstotliwość zaprogramowanego kanału. Nazwę
kanału można wprowadzić jedynie przy pomocy komputera.
Menu 22: MDF-B
Tak jak w menu 21, tylko dla dolnej linijki B.
Menu 23: BCL
Blokada nadawania w przypadku zajętości kanału. Przy aktywnej blokadzie,
po naciśnięciu PTT zamiast załączenia nadawania wygenerowany zostanie
ostrzegawczy dźwięk.
Menu 24: AUTOLK
Automatyczne blokowanie klawiatury po 8 sekund jej nie używania.
Klawiaturę można odblokować naciskając przez 3 sekundy klawisz #. Blokada
klawiatury nie działa na przyciski PTT, CALL i MONI.
Menu 25: SFT-D
Załączenie kierunku przesunięcia częstotliwości (tzw. shift) przy pracy halfduplex
(przemienniki). Ustawienie „-” powoduje, że częstotliwość nadawania będzie
niższa od częstotliwości odbioru. Ustawienie „+” powoduje, że częstotliwość
nadawania będzie wyższa od częstotliwości odbioru. Ustawienie OFF daje nam
częstotliwość nadawania taką samą jak odbioru. W przypadku przemienników
amatorskich wymagany jest tryb „-”.
Menu 26: OFFSET
Wartość przesunięcia częstotliwości (shift) dla pracy przemiennikowej (menu
25). Wartość shiftu można wklepać bezpośrednio z klawiatury numerycznej.
Menu 27: MEM-CH
Zapamiętywanie pod wybranym numerem częstotliwości będącej w danym
momencie na górnym VFO (A). Przy wyborze numeru kanału (można to uczynić
wprowadzając numer bezpośrednio z klawiatury numerycznej), te zajęte
wyświetlane zostają w formacie CH-xxx. Oprócz częstotliwości zapamiętywane są
również: moc nadawania (TXP), szerokość pasma (W/N), tony nadawcze i odbiorcze
(R-DCS, T-DCS, R-CTS i T-CTS), wybrana grupa S-Code i sposób ich emisji (PTT-ID)
oraz czy jest aktywna blokada nadawania przy zajętości kanału (BCL). Z poziomu
radia zapamiętanych kanałów nie da się edytować, jedynie można je skasować.
Menu 28: DEL-CH
Kasowanie wybranego z zapamiętanych kanałów.
Menu 29: WT-LED
Konfiguracja koloru podświetlenia wyświetlacza radia w trakcie normalnej
obsługi radia.
Menu 30: RX-LED
Konfiguracja koloru podświetlenia wyświetlacza radia odbioru korespondencji
(gdy zostanie otwarta blokada tonowa lub squelch).
Menu 31: TX-LED
Konfiguracja koloru podświetlenia wyświetlacza radia w trakcie nadawania.
Menu 32: AL-MOD
Sposób transmisji sygnału alarmowego po naciśnięciu na ponad 2 sekundy
przycisku CALL. Przy ustawieniu SITE sygnał alarmowy słyszalny jest tylko w
głośniku radia, przy ustawieniu TONE sygnał jest nadawany drogą radiową, przy
ustawieniu CODE transmitowany jest numer 119 (odwrócone amerykańskie
alarmowe 911?) wraz z numerem ANI.
Menu 33: BAND
W trybie pracy VFO (częstotliwość) zmienia pasmo UHF/VHF dla aktywnego
wiersza. Ten sam efekt daje przycisk BAND. Być może soft pierwotnie nie
przewidywał, że radio będzie wyposażone w taki przycisk lub też była przewidziana
wersja tego radia ze zminimalizowaną klawiaturą.
Menu 34: TDR-AB
Pozwala na wybranie piorytetowego VFO. W przypadku ustawienia na OFF i
przy włączonym trybie dwu kanałowym TDR (menu 7), znacznik aktywnego kanału,
a co za tym idzie wybranego do nadawania, będzie się ustawiał na tym VFO, na
którym była ostatnia transmisja (odbiór). Wybranie ustawienia A lub B, wymusza
ewentualne nadawanie z danego kanału, przy czym radio nie reaguje na przycisk
A/B.
Menu 35: STE
(?) Eliminuje szumy przy zamykaniu blokady szumów (squelch) przy łączności
bezpośredniej (direct). Nie stosować przy pracy przemiennikowej.
Menu 36: RP-STE
(?) Eliminuje szumy przy zamykaniu blokady szumów (squelch) przy łączności
przez przemiennik, jeżeli ten obsługuje taką funkcjonalność. Generalnie zaleca się
wyłączenie tej funkcji.
Menu 37: RPT-RL
(?) Opóźnienie tonu sterowania przemiennikiem w setkach milisekund. Działa
w powiązaniu z RPT-STE (menu 36).
Menu 38: PONMSG
Zachowanie się radia po włączeniu. W przypadku ustawienia FULL, po
włączeniu na moment zostaną zapalone wszystkie segmenty wyświetlacza. W
przypadku ustawienia MSG, wyświetli się wiadomość powitalna, treść której można
zaprogramować z poziomu komputera.
Menu 39: ROGER
Aktywacja transmisji tonu, sygnalizującego koniec nadawania, tzw. roger
beep.
Menu 40: RESET
Przywracanie ustawień fabrycznych radia. Pozycja VFO działa na wszystkie
pozycje menu oraz ustawienia dla VFO A i B. Pozycja ALL dodatkowo jeszcze
powoduje wyczyszczenie również zapamiętanych (zaprogramowanych) kanałów

 

4. Opis przycisków

Ostatnio zaktualizowane tematy

Nowe odpowiedzi na forum